{{ translations.formType[data.lang] }}

{{translations.productType1[data.lang]}}

{{translations.productType2[data.lang]}}

{{translations.productType3[data.lang]}}

{{translations.variable_fee_table[data.lang]}}

{{translations.variable_fee_table_col_1_heading[data.lang]}}
{{translations.variable_fee_table_col_2_heading[data.lang]}}
{{translations.variable_fee_table_col_3_heading[data.lang]}}
{{translations.variable_fee_table_col_4_heading[data.lang]}}
{{translations.premium_variable_fee_table_col_1_1[data.lang]}}
{{translations.premium_variable_fee_table_col_1_2[data.lang]}}
{{translations.premium_variable_fee_table_col_1_3[data.lang]}}
{{translations.premium_variable_fee_table_col_1_4[data.lang]}}
{{translations.premium_variable_fee_table_col_2_1[data.lang]}}
{{translations.premium_variable_fee_table_col_2_2[data.lang]}}
{{translations.premium_variable_fee_table_col_2_3[data.lang]}}
{{translations.premium_variable_fee_table_col_2_4[data.lang]}}
{{translations.premium_variable_fee_table_col_3_1[data.lang]}}
{{translations.premium_variable_fee_table_col_3_2[data.lang]}}
{{translations.premium_variable_fee_table_col_3_3[data.lang]}}
{{translations.premium_variable_fee_table_col_3_4[data.lang]}}
{{translations.premium_variable_fee_table_col_4_1[data.lang]}}
{{translations.premium_variable_fee_table_col_4_2[data.lang]}}
{{translations.premium_variable_fee_table_col_4_3[data.lang]}}
{{translations.premium_variable_fee_table_col_4_4[data.lang]}}

{{ translations.companyInfoHead[data.lang] }}

{{ translations.billingInfoHead[data.lang] }}

{{ translations.agreementForm[data.lang] }}{{ translations.proceedSign[data.lang] }} {{ translations.forwardToSign[data.lang] }}{{translations.error[data.lang]}} : {{ error.msg || error.statusText || error.status || error }}

Tack! Avtalet har skickats vidare till {{data.recipientFirstName}} {{data.recipientLastName}} för signering.